August 3, 2010

Manisnya Iman

Manisnya Iman ~ Abu Hurairah r.a. berkata bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Pintu-pintu syurga dibuka pada hari Isnin dan Khamis , maka (pada hari itu) akan diampuni (dosa) setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun , kecuali seorang yang sedang bermusuhan dengan sudaranya sesama muslim , maka dikatakan (kepada para Malaikat) : 'Tangguhkan dua orang ini sampai mereka saling berbaikan !'

No comments:

Post a Comment